Archives VRT, Histories, 25 novembre 2004.

Archives VRT, Histories, 25 novembre 2004.